SOI CẦU CHẠM ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT MB

✔ Với thẻ nạp 500.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được 1 cầu lô tô ĐẦU ĐUÔI SIÊU VÍP Miền Bắc đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

✔ Luu ý: các bạn nạp thẻ đủ 500.000 đ sẽ nhận được số ngay,có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 vnd là được

✔ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

✔ (Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày)

✔ SIÊU CHUẨN XÁC 99% ,CHÚC CÁC BẠN THẮNG LỚN MỖI NGÀY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY SOI CẦU CHẠM ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT MB KẾT QUẢ*
Thứ Bảy 25/11/2017  *
24/11/2017 Đầu 8 Đuôi 1 Trượt
23/11/2017 Đầu 8 Đuôi 1 Trượt
22/11/2017 Đầu 3 Đuôi 7 Trượt
21/11/2017 Đầu 5 Đuôi 5 ăn đầu
20/11/2017 Đầu 2 Đuôi 0 Trượt
19/11/2017 Đầu 8 Đuôi 1 Ăn Đuôi 1
18/11/2017 Đầu 5 Đuôi 8 Trượt
17/11/2017 Đầu 3 Đuôi 2 Trượt
16/11/2017 Đầu 5 Đuôi 9 Ăn Đầu 5
15/11/2017 Đầu 4 Đuôi 8 Ăn Đuôi 8
14/11/2017 Đầu 0 Đuôi 7 Ăn Đuôi 7
13/11/2017 Đầu 3 Đuôi 6 Trượt
12/11/2017 Đầu 4 Đuôi 5  ăn đuôi 5
11/11/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Trượt
10/11/2017 Đầu 5 Đuôi 7 Trượt
09/11/2017 Đầu 2 Đuôi 8 Ăn Đầu 2
08/11/2017 Đầu 7 Đuôi 6 Trượt
07/11/2017 Đầu 5 Đuôi 9 Trượt
06/11/2017 Đầu 3 Đuôi 5  Ăn Đuôi 5
05/11/2017 Đầu 3 Đuôi 8 Trượt
04/11/2017 Đầu 4 Đuôi 1 Trượt
03/11/2017 Đầu 2 Đuôi 8 Trượt
02/11/2017 Đầu 6 Đuôi 3 Ăn Đầu 6
01/11/2017 Đầu 8 Đuôi 5 Trượt
31/10/2017 Đầu 5 Đuôi 9 Trượt
30/10/2017 Đầu 3 Đuôi 8 Trượt
29/10/2017 đầu 8 đuôi 0 ăn đuôi 0
28/10/2017 Đầu 5 Đuôi 6 Trượt
27/10/2017 Đầu 4 Đuôi 7 Ăn Đuôi 7
26/10/2017 Đầu 3 Đuôi 6 Trượt
25/10/2017 Đầu 2 Đuôi 5 Ăn Đầu 2
24/10/2017 Đầu 5 Đuôi 7 Trượt
23/10/2017 Đầu 9 Đuôi 9 Ăn Đầu 9
22/10/2017 Đầu 7 Đuôi 6 Trượt
21/10/2017 Đầu 9 Đuôi 8 Ăn Đầu 9
20/10/2017 Đầu 3 Đuôi 7 Ăn Đầu 3
19/10/2017 Đầu 0 Đuôi 3 Trượt
18/10/2017 Đầu 8 Đuôi 9 Trượt
17/10/2017 Đầu 5 Đuôi 4 Ăn đuôi 4
16/10/2017 Đầu 7 Đuôi 7 Trượt
15/10/2017 Đầu 1 Đuôi 2 Trượt
14/10/2017 Đầu 1 Đuôi 9 Trượt
13/10/2017 Đầu 6 Đuôi 8 Ăn Đuôi 8
12/10/2017 Đầu 4 Đuôi 4 ăn đuôi 4
11/10/2017 Đầu 4 Đuôi 8 Trượt
10/10/2017 Đầu  7 Đuôi 1 ăn đầu ăn đuôi
09/10/2017 Đầu 1 Đuôi 2 Trượt
08/10/2017 Đầu 3 Đuôi 7 Trượt
07/10/2017 Đầu 5 Đuôi 6 Trượt
06/10/2017 Đầu 2 Đuôi 7 Trượt
05/10/2017 Đầu 9 Đuôi 3 Ăn đầu 9
04/10/2017 Đầu 2 Đuôi 8 Trượt
03/10/2017 Đầu 5 Đuôi 9 Trượt
02/10/2017 Đầu 8 Đuôi 5 Trượt
01/10/2017 Đầu 6 Đuôi 2 Ăn Đầu 6
30/09/2017 Đầu 0 Đuôi 3 Trượt
29/09/2017 Đầu 5 Đuôi 1 Trượt
28/09/2017 Đầu 3 Đuôi 8 Trượt
27/09/2017 Đầu 3 Đuôi 7 Ăn Đuôi 7
26/09/2017 Đầu 6 Đuôi 5 Trượt
25/09/2017 Đầu 1 Đuôi 8 Trượt
24/09/2017 Đầu 4 Đuôi 2 Ăn đuôi 2
23/09/2017 Đầu 9 Đuôi 6 Trượt
22/09/2017 Đầu 8 Đuôi 2 Ăn Đầu 8
21/09/2017 Đầu 6 Đuôi 1 Trượt
20/09/2017 Đầu 9 Đuôi 6 Trượt
19/09/2017 Đầu 2 Đuôi 6 ăn đuôi 6
18/09/2017 Đầu 8 Đuôi 2 Trượt
17/09/2017 Đầu 4 Đuôi 5 Trượt
16/09/2017 Đầu 9 Đuôi 3 Trượt
15/09/2017 Đầu 1 Đuôi 6 Ăn Đuôi 6
14/09/2017 Đầu 4 Đuôi 5 Ăn Đầu 4
13/09/2017 Đầu 1 Đuôi 2 Trượt
12/09/2017 Đầu 6 Đuôi 6 Trượt
11/09/2017 Đầu 7 Đuôi 1 Trượt
10/09/2017 Đầu 9 Đuôi 3 ăn đầu ăn đuôi
09/09/2017 Đầu 5 Đuôi 8 Trượt
08/09/2017 Đầu 1 Đuôi 2 Trượt
07/09/2017 Đầu 0 Đuôi 9 Trượt
06/09/2017 Đầu 7 Đuôi 6 Trượt
05/09/2017 Đầu 3 Đuôi 8 Trượt
04/09/2017 Đầu 5 Đuôi 9 Ăn Đầu 5
03/09/2017 Đầu 0 Đuôi 8 Trượt
02/09/2017 Đầu 4 Đuôi 9 Trượt
01/09/2017 Đầu 2 Đuôi 0 Trượt
31/08/2017 Đầu 1 Đuôi 8 Trượt
30/08/2017 Đầu 0 Đuôi 6 Ăn Đầu 0
29/08/2017 Đầu 3 Đuôi 6 Trượt
28/08/2017 Đầu 2 Đuôi 7 Trượt
27/08/2017 Đầu 7 Đuôi 4 Trượt
26/08/2017 Đầu 4 Đuôi 6 Trượt
25/08/2017 Đầu 1 Đuôi 2 Trượt
24/08/2017 Đầu 6 Đuôi 7 Trượt
23/08/2017 Đầu 3 Đuôi 3 Trượt
22/08/2017 Đầu 0 Đuôi 2 Trượt
21/08/2017 Đầu 4 Đuôi 6 Trượt
20/08/2017 Đầu 3 Đuôi 7 Trượt
CẦU ĐẸP
Loto đẹp nhất ngày 25/11/2017
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 25/11/2017
Đặc Biệt đẹp nhất ngày 25/11/2017
Thống kê truy cập